,

Neporex mot fluelaver, 1 kg


Strø- og sprøytemiddel til bekjempelse av fluelarver i fjøs, stall, grise- og hønsehus.

551,- Eks. mva

Neporex kan brukes alle steder hvor fluene legger egg og hvor larvene finner levemuligheter. Normalt er 2 behandlinger med ca. 14 dagers mellomrom tilstrekkelig for effektiv bekjempelse. Virker også der hvor det har oppstått resistent. Bekjempelse med langtidsvirkning. EFFEKTIV OGSÅ PÅ TALLE.

BRUKSANVISNING :
STORFE : Første behandling rett etter tømming av gjødsellageret. Behandlingen gjentas så snart overflaten på lageret har steget ca. 10 cm, etter ca. 14 – 21 dager. Ny behandling vurderes hvis flueproblemet igjen oppstår. Fluene legger egg på overflaten av gjødselmassen. Egg legges der gjødsla får ligge i ro, dvs. i kroker og ved stolper og lignende. Det er viktig at disse sonene blir behandlet med NEPOREX. NEPOREX sprøytes ved hjelp av ryggsprøyte.
KALVER OG UNGDYR : Bingen/båsen behandles ca. 2 -3 dager etter innsetting (1.behandling), samt ca. 14 dager senere (2. behandling). Eventuelt bør gulvet under kalvebingen også behandles. I kalvebingen og båser med dyr på talle vil fluene legge egg der strøet ikke blir tråkket ned, dvs. langs vegger og ved stolper og utspring. Disse *Randsoner* trenger behandling. Gulvet under kalvebingen bør også behandles. NEPROEX vannes eller sprøytes ut over arealet som skal behandles.

Forsiktig : NEPOREX OPPVARES UTILGJENGELIG FOR BARN. Oppbevares adskilt fra nærings- og nytelsesmidler og dyrefòr. Oppbevares tørt og frostfritt. Bruksanvisning på boksen finnes for : * Høns i bur og/eller på nett * Gris med og uten spaltegulv * Sau og Småfe * Minkgårder Aktiv substans : Cyromazin

Produktnummer: 351701 Kategorier: ,

Du liker kanskje også…