,

Klortabletter pr. boks à 225 tabletter


Klortabletter med høy konsentrasjon. 1 tablett løses opp i 10 liter vann. (200 ppm)

234,- Eks. mva

Brukes til desinfeksjon av jurkluter og lignende.

OBS! Klor må IKKE blandes med syre!

Inneholder 225 tabletter pr. boks.

Her følger mer informasjon om klortablettene :

Bruksområder : Klortablettene er et bredspektret desinfeksjonsmiddel som er velegnet til desinfeksjon av utstyr og rekvisita.

Bruksanvisning : 1 tablett til 10 liter vann (200 ppm klor i bruksoppløsning).

Temperatur på vannet : Lunkent

Oppløsningstid : ca. 2 min. Overflater som kommer i forbindelse med matvarer, skal skylles med rent vann etter desinfeksjon.

Deklarasjon : Bindemiddel og blekemiddel med klor. pH-verdi :7,4 i konsentrat

Lagring :Må ikke oppbevares sammen med matvarer. Må kun oppbevares i tillukket emballasje.

Inneholder : Natriumdiklorisocyanurat, natriumtriklor-a-triazintrion.

Farlig ved inntak : Utvikler giftig gass ved kontakt med syre. Irriterer øyene og åndedrettsorganene. Emballasjen skal oppbevares tørt. Kommer stoffet i øyene, skylles straks øyene grundig med vann. Kontakt lege. Må ikke blandes med syre.

Varenummer: 345001 Kategorier: ,