Gjerdeapparat AKO N3500


Gjerdeapparat for nettdrift til ku, sau og hest.

1975,- Eks. mva

Max gjerdelengd uten vegetasjon: 20 km,

Max gjerdelengd ved noe vegetasjon 6 km

Max gjedelengd ved mye vegetasjon 2,5km

Antall jordspyd anbefalt: 2

Ladeeneregi: 5,5 joule

Max utladningsenergi: 3,5 joule

Forsyningsspenning: 230 V

Spenning ved 500 ohm motstand: 5700 V

Max spenning: 11500 V

Strømforbruk: 7 watt

Noen tips om gjerding :
God jording er viktig for godt resultat av gjerdingen. Bruk gjerne minst 2 kobberspyd à 1 m. Kan jordspydene plasseres  i nærheten av fuktig jord, som f.eks. i myr eller ved vann, vil jordingen bli bedre. Det hjelper ikke med et godt gjerdeapparat hvis jordingen er for dårlig. En ekstra tråd til jording kan anbefales å gjøre på vinterhalvåret. Det er ikke nødvendig at denne føres i isolatorer. Jordingstråden føres ca. 15 cm under en annen strømførende ledning, så dyret kommer i kontakt med begge trådene. Den kan gjerne føres mellom to strømførende tråder.

Produktnummer: 372883 Kategori:

Du liker kanskje også…