ASTrowater nivelleringsutstyr, kpl. uten koffert


1015,- Eks. mva

BRUKSANVISNING FOR NIVELLERING AV MELKEANLEGG. 1. Fyll vannbeholderen ca 1/2 full med rent vann. Påse at det ikke blir luftblærer i slangen. 2. Fest vannbeholderen til bærejern eller vakuumrør et sted i fjøset slik at slangen både rekker fram til luftavskilleren og til enden av melkeledningen. Om mulig velg et sted hvor kyrne ikke kommer bort i slangen. Skru løs korken. Montering : 3. Beholderen reguleres i høyden slik at det ønskede utgangspunkt stemmer med vannsøylens – 0 – punkt på måleenhetens høyre skala når kranen er åpen. 4. En starter der kravet til fri høyde er størst, oftest over gangen nær melkerommet eller ved luftavskilleren. Derfra avmerkes høydeforskjellene mellom bærejern. Det kan være hensiktsmessig bare å merke av noen bærejern og så bruke snor for de mellomliggende punktene. NB! Etter at melkeledningen er ferdig montert, må det kontrolleres på nytt at det ikke har oppstått lommer eller bakfall noe sted. 5. Med måleenheten foretas all oppmerking. Høydene skal merkes med mm`s nøyaktighet etter at vannsøylen har falt til ro på – 0 – punktet på måleskalaens høyre felt. Kranen på måleenheten skal være åpen ved avlesing, men holdes stengt ved flytting. Kontroll : 6. Beholderen reguleres i høyden slik at vannflaten kommer innenfor måleenhetens venstre skalaområde, når denne holdes i aktuell høyde for laveste og høyeste punkt, som ønskes kontrollert. Kranen skal være åpen. 7. Melkeledningens høyde nivelleres ved at måleenheten henges over røret og at venstre skala avleses ved vannsøylen. En starter ved luftavskilleren og går med sola. Nivelleringen bør spesielt kontrolleres ved alle bend og kraner samt ved mistenkelige koblinger. 8. De avleste høyder tegnes direkte inn på mm.-papir med små kryss. Som høydemålestokk nyttes 1:1 (1 cm = 1 cm i fjøset), som lengdemålestokk nyttes tilnærmet 1:100 (1 cm = ca 1 m i fjøset.) eller 1 : 200 (1 cm = ca. 2 m. i fjøset). Bend og kraner nummereres og avmerkes på diagrammet med b1, b2, b3, osv. samt k1, k2, k3, osv. Vi ønsker Dem lykke til med Deres ASTrowater!

Produktnr: 700001 Kategori: