, , , , ,

Prøveuttaker for Tru-Test med grov pakning, uten mellombeger


Prøveuttaker, fettuttaker, melkeprøveuttaker

2190,- Eks. mva

LES BRUKSANVISNINGEN.

MELLOMBEGER:
* Mellombeger fås gratis i fra meieriet eller kjøpe i fra oss. Varenummer 288060
* Bare prøvebeger uten konserveringsmiddel må nyttes på måleren.
* Slyng melkerestene ut med et par kraftige sving etter at melkeprøvene er tømt over på aktuelt beger (viktig for å unngå overslep).

MELKEMENGDE:
* Melkemengden avleses i skiltet mellom melk og skum.
* Hold målerøret loddrett under avlesningen.

INNSTILLINGSRATTET:
* Under melking still på 30 kg.
* Ved tømming, først ned til “bunn” 1,5 – 2 kg. Så opp til avlest mengde.

VASK:
*·Innstillingssratt på 10 kg (For sikker vask av innerslange).
* Fyll gjerne mellombegeret med skyll/vaskevann i vaskeprosessen for optimal vask av innerslangen.

OPPBEVARING:
* Innstillingsratt på 30 kg
* Festet på melkemåleren og plasseres i AST Fjøsskap.
Skal ikke oppbevares i direkte sollys.

Du liker kanskje også…